FINĀLSPĒLES PAR 1. UN 3. VIETU NOTIKS 23.OKTOBRĪ.

SPĒĻU NORISES VIETA UN LAIKS TIKS PAZIŅOTI ATSEVIŠĶI

——

FINAL GAMES FOR 1ST AND 3RD PLACE SHALL BE PLAYED ON OCTOBER 23.

GYM AND GAME TIME INFO WILL BE INFORMED AT THE TIME OF THE TOURNAMENT.

—–

ИГРЫ ЗА ПЕРВОГО И ТРЕТЬЕГО МЕСТO БУДУТ СЫГРАНЫ В 23 ОКТЯБРЯ.

MЕСТО И ВРЕМЯ ИГР СООБЩИМ ОТДЕЛЬНО.