ALFRĒDA KRAUKĻA Piemiņas fonds
Aizkraukles iela 14, tālrunis/fakss 67552918
GUNTA STRAZDIŅA JĀNIS RIMBENIEKS KASPARS STRAPCĀNS

Alfrēda Kraukļa VEF komandu treneri:
JĀNIS RIMBENIEKS KASPARS STRAPCĀNS
ANDRIS EGLĪTIS GUNTARS JONĀNS
GUNTIS MATĪSS AINARS TOMAŠS
DACE RIMBENIECE

Galvenā sekretāre: SARMĪTE ČAPA